Valuta

Integritetspolicy

Personlig integritet viktigt för oss på Vintagesphere. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur Vintagesphere samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi använder oss av e-handelslösning via företaget Shopify och följer de riktlinjer som de har satt upp för att följa gällande lagstiftning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Vintagesphere är Elina Kaukosalo personuppgiftsansvarig. Org.nr 8807046225, adress Östra Kanalgatan 14, 65220 Karlstad.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vintagesphere behandlar i huvudsak ditt namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation för eventuell återbetalning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som en e-handelsverksamhet.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldig att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

hello@vintagesphere.se

Vintagesphere kan komma att göra ändringar i integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.