Currency

Vintage Levi's 501

Vintage Levi's 501 jeans exude timeless appeal. Originating in 1873, their enduring charm lies in the faded, worn-in look, echoing the unique stories of past wearers. These iconic jeans are not just clothing but also a symbol of timeless fashion history.

Why we felt the need to make a Levi's 501 vintage guide...

Learning how to date a pair of Levi's 501 jeans is valuable for several reasons:

Historical Appreciation: It allows you to appreciate the rich history and heritage of Levi's, as the 501s have evolved over time, reflecting changes in fashion, technology, and society.

Cultural Significance: Levi's 501 jeans have played a role in various cultural movements. Dating them can provide insights into their influence on fashion, music, and pop culture.

Collectibility: Understanding the age of a pair can help collectors determine the rarity and value of vintage Levi's, making it easier to identify valuable pieces.

Sustainability: Vintage shopping and repurposing old clothing is environmentally friendly. Knowing how to date a pair of Levi's 501s allows you to give new life to old denim, reducing the need for new production.

Quality Assessment: Different eras of Levi's have variations in materials and construction. Understanding the age of a pair can help you assess the quality and durability of the denim.

In essence, dating a pair of Levi's 501 jeans can deepen your appreciation for the history of denim, help you make more informed fashion choices, and contribute to sustainable and conscious consumer practices.

Levi's 501 dictionary

Rivets: nitarna som är strategiskt utplacerade där sömmarna utsätts för mest uttänjning.

Bartack: kort tight sicksack söm som ersatte nitarna.

Red tab: den lilla röd märkeslappen som sitter på ena bakfickan.

Orange tab: orange märkeslapp på bakfickan istället för röd. Billigare, ungdomligare vintagemodeller.

Cinch: flärp och D-ringar bak i ryggen på den första modellen 501:s som gjorde att man kunde justera midjan.

Batwing logo: den röda Levis loggan med två bågar där nere som möts imiterar sömmarna på bakfickorna.

Selvidged denim: jeanstyg där den vita tygkanten är kvar, en kant som stänger tyget och gör att den inte fransar sig. På äldre Levis finns vita selvedged kanter ibland med röd rand i på insidan av benen. På nutida jeans är det istället overlock söm.

Redline: just denna röda rand på selvidged denimkanten. Det betyder att själva jeanstyget kommer från Cone Mills i North Carolina.

V-stitched: en kort söm som går diagonalt från övre gylfknappen på insidan till kanten av gylfen i höjd med andra gylfknappen. Viktig detalj för datering.

LVC: Levis vintage clothing, på senare år har Levis börjat reproducera deras gamla vintagemodeller. Dessa är alltså inte äkta vintage.

Levis authorized vintage: 2017 började Levis sälja äkta vintage Levis. 2021 bytte dem namn till Levis Secondhand och här säljer dem både vintage och secondhand Levis.

Made in USA: tillverkade i USA, den sista fabriken stängdes 2002. Made in USA Levis är extra åtråvärda då det står för kvalitet och historia.